Contents tagged with T4ria

  • The first official release of T4RIA

    by Petr Hošek

    During the Rapid RIA development using .NET presentation, we have presented our own T4 template for WCF RIA Service called T4RIA. T4RIA is a T4 template that generates domain services, metadata and localization for WCF RIA Services from ADO.NET Entity Data Model. We have promised to release T4RIA under open-source license. Today, I would like to announce the first official release which is part of WCF RIA Contrib project. This project is a collection of tools for WCF RIA Services … more

  • Prezentace Rapidní vývoj RIA aplikací pomocí .NET technologií

    Petr Hošek a Augustin Šulc

    Máme za sebou prezentaci Rapidní vývoj RIA aplikací pomocí .NET technologií. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem z Vás, kteří se jí zůčastnili, a věříme, že se nám podařilo ukázat něco nového, zajímavého a inspirativního. Vážíme si všech ohlasů a Vašeho hodnocení, pozitivního i negativního. Je pro nás velkou … more